Julkaisimme vuonna 2002 sovelluskehityspolitiikan, jossa kuvasimme, millaisia sovelluksia haluamme tehdä. Samana vuonna Microsoft julkaisi .NET-arkkitehtuurinsa, jolloin kiinnitimme sekä sovellusarkkitehtuurimme että rakentamisvälineemme. Vuonna 2004 uudistimme systeemityön vaihejakomme entistä joustavammaksi ja vuonna 2007 yhdistimme ketterän sovelluskehityskäytännön ja käyttäjän jatkuvan verifiointikäytännön uudeksi sovelluskehityksen toimintatavaksemme.

Räätälöintiprojektimme onnistuvat, koska

  • kuuntelemme asiakasta
  • olemme nopeita
  • olemme joustavia
  • osaamme asiamme

Sovelluskehityspolitiikka

Keskeinen osa sovelluskehityspolitiikkaamme on vaatimus sovellusten joustavuudesta ja liitettävyydestä.

Joustavuusvaatimus on helppo esittää, mutta asian ymmärtäminen ja toteuttaminen ei ole itsestäänselvyys. Olemme kuitenkin onnistuneet siirtämään räätälöityihin sovelluksiin samoja joustavia piirteitä, jotka ovat tuttuja sovellustuotteistamme.

Liitettävyys toteutetaan erillisellä tietojen vaihtokerroksella, jonka käyttämiä menettelyjä voidaan muuttaa tekniikan kehittyessä.

Sovellusarkkitehtuuri

Rakennamme sovellukset normaalin nelikerrosrakenteen mukaisesti. Sovellukset ovat helposti ylläpidettäviä ja kehitettäviä.

Systeemityömalli

Toteutamme projektit SCRUM-mallin mukaisesti. Heti projektin alusta alkaen sovellus alkaa rakentua verkossa olevaan validointiympäristöön, jossa tulokset ovat asiakkaan tarkasteltavissa. Kehityskierrokset ovat korkeintaan kahden viikon mittaisia, joten asiakas voi välittömästi puuttua tehtyihin ratkaisuihin.

 


Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Nimi
Puhelin
Sähköposti
Viesti