Projektisalkku

PROJEKTORI sisältää välineet projektisalkun johtamiseen eli projektien
muodostaman kokonaisuuden hallintaan organisaation strategian ja kehittämistavoitteiden asettamien vaatimusten mukaisesti.

Hankkeiden arviointi

PROJEKTORIN avulla on mahdollista hallita hanke-ehdotuksia. Halutulle henkilöryhmälle voidaan antaa oikeus arvioida ehdotuksia haluttujen arviointitekijöiden avulla. Arviointikriteerit ovat vapaasti määriteltävissä. Hankkeet laitetaan arviointikriteerien mukaiseen "paremmuusjärjestykseen".

Hyväksytyt hanke-ehdotukset voidaan helposti muuttaa projekteiksi.

Projektien luokittelu

Projektit voidaan luokitella erillisiin luokkiin. Luokitteluja voidaan käyttää hakutekijöinä, raporttien ryhmittelyyn sekä apuna projektikohtaisten päätösten tekemisessä.

Projektin suunnittelu

Normaalisti projektin suunnittelu sisältää projektin tehtävien, henkilöresurssien, aikataulun sekä kustannus- ja rahoituslaskelmien suunnittelun. PROJEKTORISSA nämä suunnitelmat tallennetaan tietokantaan ja ne ovat helposti tarkasteltavissa sekä ylläpidettävissä.

Projekteissa käytettävä vaihejako samoin kuin talouslaskelmien sisältö ovat organisaation vapaasti määriteltävissä.

Projektin läpivienti

PROJEKTORI tarjoaa projektille mahdollisuuden tallentaa palvelimelle sekä projektin sisäisiä että julkisia dokumentteja. Julkiset dokumentit voivat näkyä muille projekteille tai kaikille Internetin käyttäjille.

Projektin henkilöresursseina voi olla organisaation omia henkilöitä sekä yhteistyökumppaneitten henkilöitä. Vain projektiin liitetyt henkilöt pääsevät muuttamaan projektin tietoja.

PROJEKTORIN hankinta

PROJEKTORI on valmisohjelmisto. Se parametroidaan kullekin organisaatiolle sopivaksi ohjaus- ja perustietojen avulla.

PROJEKTORIN käyttöoikeuden voi ostaa, jolloin sovellus asennetaan organisaation omalle palvelimelle.

PROJEKTORIN voi myös vuokrata ns. SaaS-ratkaisuna, jolloin sovellus ja sen tietokanta sijaitsevat Mansoft tietotekniikka Oy:n palvelimella. SaaS-ratkaisun etuina ovat muun muassa lyhyt käyttöönottoaika, vähäiset aloituskustannukset sekä ennakoitavat käyttökustannukset.

PROJEKTORIN käyttöönotto

PROJEKTORI-ohjelmiston käyttöönotto tukee organisaation projektitoiminnan kokonaisvaltaista kehittämistä.

PROJEKTORI on laaja salkunhallintaohjelmisto, joka tukee hanketoimintaa ideoiden esittämisestä yksittäisen projektin loppuarviointiin asti. Organisaation koko projektitoiminta otetaan siis tarkastelun kohteeksi.

PROJEKTORIN käyttöönotto edellyttää koko organisaation sitoutumista kehittämistyöhön. Tuemme sitouttamista koulutuksen ja konsultoinnin avulla. Tässä yhteistyökumppaninamme on Turun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämisyksikkö

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Nimi
Puhelin
Sähköposti
Viesti