Viestien kohderyhmät

Manpost Serverin tietokantaan voi muodostaa halutun määrän kohderyhmiä. Vastaanottajien tiedot voidaan tallentaa tietokantaan käsin, ne voi tuoda Excel-siirtotiedostona, tai vastaanottaja voi itse ilmaista kiinnostuksensa internet-sivuillanne.

Viestin muodostaminen

Järjestelmään voidaan tehdä haluttu määrä viestipohjia. Tiedon lisääminen viestipohjaan tehdään monipuolisen tekstieditorin avulla, jolla myös lisätään kuvat ja taulukot ja määritellään linkit haluttuihin www-osoitteisiin.

Kampanjan seuranta

Manpost Server sisältää monipuolisen seurannan. Voit myös helposti muodostaa kiinnostuneista vastaanottajista uuden kohderyhmän, kampanjan loppuunsaattamista varten.

Kuka tekee

Voitte tehdä kaiken itse tai valtuuttaa mainostoimistonne tekemään kampanjat puolestanne.

Voitte myös tilata kaiken meiltä - avaimet käteen. Takaamme tehokkaan palvelun.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Nimi
Puhelin
Sähköposti
Viesti